• 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Tasarım Merkezlerinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeline sahip olunması
  • Tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
  • Başvuru yapan işletmenin; yeterli tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikri haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
  • Tasarım merkezinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması,
  • Tasarım merkezinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması,
  • Tasarım merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması,
  • İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla tasarım merkezinin bulunması durumunda, her tasarım merkezi için ayrı başvuru yapılır.
  • Münhasıran tasarım faaliyetinde bulunmak üzere tasarım merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir iş yerinin olması şartı aranmaz.