KOSGEB, KOBİ’lerin ürün çeşitliliklerinin ve kalitesinin, yeni teknoloji kullanımlarının, istihdam sayılarının ve rekabetçiliklerinin arttırılması bununla birlikte markalaşmalarını ve yeni pazarlara açılmalarına yönelik faaliyetlerini desteklemek amacıyla çeşitli programlar yürütmektedir.

KOSGEB Destek Programları kapsamında, projenin uygunluğunun belirlenmesi adına öncelikle bir fizibilite çalışması gerçekleştirilmektedir. Uygun görülen projelerin tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri Profidea Danışmanlık Proje uzmanları tarafından verilmektedir.

Profidea Tarafından Danışmanlığı Verilen KOSGEB Destek Programları;

 • Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 • Stratejik Ürün Destekleme Programı
 • KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
 • İş Birliği Destek Programı
 • Yurt Dışı Pazar Destek Programı
 • İşletme Geliştirme Destek Programı

Profidea’nın KOSGEB Destek Programları konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri 2 başlık altında inceleyebiliriz.

Proje Hazırlama Faaliyetleri

 • Projenin teknik yeterlilik uygunluğunun analiz edilip belirlenmesi (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. açısından incelenmesi),
 • Proje hibe ve kredi kaynaklarının araştırılması,
 • Proje planının oluşturulması ve proje ekibinin kurulması,
 • Proje zaman ve kaynak planlaması,
 • Proje başvuru dosyasının oluşturulması,
 • Proje başvurusunun yapılması,
 • Proje sunumunun hazırlanması ve hakem görüşmelerinde katılım sağlanması,
 • Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi.

Proje Yürütme Faaliyetleri

 • Projenin kriterlere uygun olarak izlenmesi,
 • İş paketleri ilerleme raporlarının oluşturulması,
 • Teknik ve mali dönem raporlarının oluşturulması,
 • Mali raporların denetlenme sürecine danışmanlık ,
 • Dönem raporu sunumlarının hazırlanması ve izleyici hakem görüşmelerine katılım sağlanması,
 • Proje sonuç raporu hazırlanması.