Ar-Ge ve İnovasyon Yöneticiliği Eğitimi

Programın Amacı
Programa Kimler Katılmalı?
Eğitim Sonunda Kazanılacak Yetkinlikler
Programın Amacı

Katılımcılara Ar-Ge ve inovasyon birimlerinin yönetiminde kullanabilecekleri bilgi, beceri, tecrübe ve yetkinlikleri kazandırmaktır.

Programa Kimler Katılmalı?
 • Ar-Ge, tasarım ve inovasyon birimlerindeki üst ve orta düzey yöneticiler,
 • İnovasyon tepe yöneticileri (CIO),
 • Ar-GE ve inovasyon konusunda yetkinlik kazanmak isteyen profesyoneller,
 • Kariyer hedeflerinde Ar-Ge veya inovasyon yöneticiliği olanlar
Eğitim Sonunda Kazanılacak Yetkinlikler
 • Ar-Ge ve inovasyon stratejilerinin oluşturulması
 • Performans Yönetim Sisteminin oluşturulması
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezleri süreçlerinin yönetimi
 • Diğer tüm Ar-Ge teşvik süreçlerinin yönetimi
 • Ar-Ge ve inovasyon ekiplerinin yönetimi
 • Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde kullanılan araç ve tekniklerin kullanabilme (ör. Agile, DFSS, Yalın Ür-Ge)
 • Ürün Yaşam Döngüsü

Ar-Ge Teşvikleri ve Proje Yazarlığı Eğitimi

Programın Amacı
Programa Kimler Katılmalı?
Eğitim Sonunda Kazanılacak Yetkinlikler
Programın Amacı

Katılımcılara, başta Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, TÜBİTAK gibi Ar-Ge teşvikleri olmak üzere Türkiye’de özel şirketlere sağlanan Ar-Ge ve Ar-Ge ile ilişkilendirilebilecek (yatırım, üretim, pazarlama vb.) tüm teşvikleri tanıyabilmek, bunlarla ilgili strateji geliştirebilmek, başvuru ve yürütme süreçlerini yönetebilmek ve proje hazırlayabilmek için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Programa Kimler Katılmalı?
 • Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve teknopark şirketlerinin bünyesinde teşvik uzmanı olarak çalışanlar ya da teşvik uzmanı olarak çalışmak isteyenler,
 • Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde süreçlerin koordinasyonunu yürütenler,
 • Ar-Ge ve iş geliştirme birimlerinde çalışıp KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, gibi kurumlara proje yazma ihtiyacı duyanlar,
 • Danışmanlık sektöründe çalışıp bağımsız olarak proje geliştirmek ve yazmak isteyen tüm profesyoneller.
 • Teknoloji yoğun sektörlerde girişimci olmak veya bu alanda çalışmak isteyen herkes
Eğitim Sonunda Kazanılacak Yetkinlikler
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi ve TGB teknik, idari ve mali süreçleriAr-Ge/Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu hazırlama.
 • Proje bazlı tüm Ar-Ge teşvikleri
 • Ar-Ge sonrası yatırım, pazarlama, ihracat teşvikleri
 • Ar-Ge proje yazımının kritik noktalarının bilgisi. (Bir Ar-Ge projesi nasıl kurgulanır ve nasıl yazılır)
 • Bir Ar-Ge projesinin yazım tecrübesi ve uzmanlarca eleştirilmesi