Veri şirket ve kurumların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Şirketlerin iş sürekliliğini sağlayabilmesi için gereken en önemli konu bu verileri devamlı olarak koruyabilmesi ve saklayabilmesidir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriler kurum ya da şirketlerce günlük olarak işlenmektedir. Bu veriler çeşitli süreçlerde işlenmekte ve bu süreçler daima farklılık göstermektedir.

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve kanunda düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.

İnternet üzerinden iş ve işlemler gerçekleştiren her kurum 5651 sayılı kanuna; kişisel bir bilgi tutan her kurum ise KVKK’ya tabidir.

Hizmet Detaylarımız;

 • Kanun kapsamında hazırlanması gereken politika, veri envanteri gibi dokümanları şirketin süreçlerine uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak,
 • Teknik tedbirler kapsamında yetki ve erişim matrislerinin oluşturulması ve güncellenmesi,
 • Şirketin farklı sistemlerinde dolaşan kişisel veriyi saldırılardan ve kayıplardan korumak için yöntemler oluşturmak,
 • Kanun kapsamında yaşanacak gelişmeler ile ilgili sürekli bilgi vermek,
 • Felaket senaryoları, test e-Postaları, uzaktan ya da yerinde denetim faaliyetleri ile süreçleri denetim altında tutmak,
 • Düzenli eğitim organizasyonları ile personelinizin konu hakkında farkındalığını oluşturmak ve her geçen gün arttırmak,
 • Sertifikalı eğitimler ve online testler ile ölçülebilir bilgi seviyesini standart hale getirmek

KVKK Kapsamında İdari Tedbirlerin Alınması ve Halihazırda Alınan İdari Tedbirlerin Denetimi

 • Kişisel Verilerin Korunması Politikasının İncelenerek Gerekli Revizyonlarının Yapılması
 • Kişisel Veri İşleme Envanterinin Oluşturulması
 • Aydınlatma Metninin Oluşturulması
 • Başvuru Formunun Oluşturulması
 • Şirketin Personel Sözleşmelerinin İncelenerek KVKK’ ya Uygun Hale Getirilmesi
 • Tedarik Sözleşmelerinin İncelenerek KVKK’ ya Uygun Hale Getirilmesi
 • Gizlilik Sözleşmelerinin İncelenerek KVKK’ ya Uygun Hale Getirilmesi
 • Şirket Personelinin KVKK Kapsamında Günlük İşleyişte Uymaları Gerekli Prosedürlerin anlatılması
 • Şirketin VERBİS’ e Kayıt Aşamasına Hazır Hale Getirilmesi